FB - OLEPOVAČKA FÓLIÍ

FB - OLEPOVAČKA FÓLIÍ

Optimalizujte své balicí procesy pomocí naší pokročilé technologie.Balení nejrůznějšího zboží po jednotlivých tyčích v požadovaném množství. Uspořádání zboží je plně automatické po podání přes přívodní dopravník. V prvním kroku se výrobky shromáždí do linky v požadovaném počtu kusů. V dalším kroku je tato linka protlačena filmovou clonou kolmo ke směru přívodu pomocí tlačného zařízení a zafixována v poloze za ní pomocí pneumatického přidržovacího zařízení. V dalším kroku je fólie oddělena od fóliového závěsu ve švu pomocí pneumaticky řízené těsnicí matrice pomocí speciálního nože a zatavena do pásu.

Páskovaný výrobek, vytlačený z následující válečkové linky, prochází přes mezilehlý indexovací pás (nebo přes boční těsnicí modul) do smršťovacího tunelu a poté je k dispozici pro ruční balení do krabic.


Výborná dostupnost. Snadná údržba a nastavitelnost díky široce otevíratelným dveřím stroje.

Velmi snadná manipulace, rychlá změna formátu pomocí ručních koleček a pohonů vřeten.

Nastavitelná velikost balení a spolehlivé počítání zboží v příjmové části stroje díky inovativní technologii počítání.

VIDEA| KE STAŽENÍ